Personvernerklæring

Personværnerklæring for Ryddecoachen

Innehaver av Ryddecoachen Maria Ådland Monger står ansvarlig for behandling av personopplysningene i virksomheten.

Personopplysninger som navn, epost, telefonnummer og adresse
samles inn med formål om å:
– Registrere nye klienter – Sette opp avtaler – Fakturere

Når samles personopplysninger inn?
– når du henvender deg til meg via kontaktskjema på nettsiden
– kommuniserer kontakt gjennom mine Facebook og Instagram plattformer
– deler personopplysninger over telefon/zoom – sender SMS eller e-post

Notater fra samtale som har relevans for videre coaching, oppbevares kun så lenge det er verdifullt for ditt coachingforløp. Alle personopplysningene oppbevares digitalt, og slettes når de ikke lenger er relevante for formålet de var samlet inn til.

Du kan når som helst be om innsyn, endring og sletting av dine personopplysninger,
eller velge å avslutte kundeforholdet. Kontakt meg her .
Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative,
juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere
som utfører tjenester for virksomheten. Disse vil kun bruke
personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for,

og for å utføre tjenestene for virksomheten.
– Fiken for fakturering og regnskap – Uniweb for e-post og webhotell
– Zoom for videomøte – iCal for kalender