Anbefalinger

ANBEFALINGER

Maria har en sterk tilstedeværelse og en helt egen evne
til å skape en trygg atmosfære rundt samtalene vi har.
Det er lett å åpne seg og
samtalene kommer raskt inn i en naturlig flyt.
Spørsmålene hun stiller får meg til å se både meg selv
og mine omgivelser på en ny måte.
Dette har virkelig gitt meg nye og verdifulle holdepunkter
som kan brukes videre utenfor samtalene. 

Når man rydder i tingene sine
kan det være vanskelig å gi slipp.
Men, Maria var der og veiledet meg,
stilte spørsmål og ikke minst
lyttet til historiene jeg fortalte om tingene.
Maria er en fantastisk coach,
hun er varm, lett å snakke med
og vekker umiddelbart tillit.
Hun stiller gode spørsmål
som gjør at man må ta stilling til ting,
og ta det som iblant kan være vanskelige valg.

Det å ha Maria som coach hele veien gjennom en omfattende ryddeprosess
var for meg uvurderlig. Det ble en nyttig reise på mange plan.
Gjennom ryddingen ble jeg konfrontert med seg selv,
min historie og mine uvaner. Jeg fikk ryddet opp i fortiden
og kvittet meg med gammelt rot bokstavlig og mentalt.

Maria utstråler klokskap.
Hennes livserfaring sammen med våkenheten
og evne til å skape tillit
gjør at vi raskere kan bevege oss inn mot årsaker,
ikke bare på et mentalt nivå men også kroppslig.
Etter samtalene er det lettere å synke ned i kroppen
og å komme i kontakt med de «dypere» lagene
som ikke så lett gir seg til kjenne i en hektisk hverdag.
Dette har gitt meg tilgang til ro og større livsglede.

Hele ryddeprosessen opplevdes veldig bærekraftig
siden Maria har fokus på å utnytte det jeg allerede har.
Nå har jeg færre ting, men opplever større glede
og tilfredshet med det jeg har.

Etter noen tøffe år gikk livet i strømsparemodus. 
Disse coachingsamtalene ble helt avgjørende for å kunne gå videre med ny selvtillit. 
Enneagrammet kan fort peke oss til våres dypeste indre konflikter,
styrker og blindsoner og Maria gav ett trygt rom hvor dette kunne utforskes. 
Når vi integrerer motsetningene og begynner spille på lag med oss selv
kan det frigjøres uante mengder energi. 

Etter å ha blitt introdusert og veiledet av Maria i KonMari metodenTM,
opplever jeg det går mindre tid til rydding i hverdagen.
Tingene mine har fått sin faste plass og de blir i tillegg tatt bedre vare på
slik at de kan fortsette å glede meg.