Livet er stadig i forandring
Det kan være fint
å søke støtte
til å stake ut en ny kurs
Åpne seg
for nye muligheter
Frigjøre rom
for å gi plass til noe nytt
Koble seg på
sitt indre kompass
for selv å finne retning