Coaching

Noen å snakke med

Vi mennesker inneholder mange lag. Vi lever i spennet mellom det trivielle og det eksistensielle.
Noen ganger er det helt åpenbare ting vi trenger hjelp til.
Andre ganger søker vi mer i dybden.

Jeg tilbyr vandrende coaching
i Drøbak og skogene rundt,
og digital coaching for de som bor lengre unna.

Det skjer noe med oss når vi vandrer, ordene flyter lettere og vi stimuleres til å finne nye måter å løse utfordringene på.
Vandrende Coaching
Enneagrammet er et nydelig verktøy for selvutvikling. Søker du større bevissthet og selvforståelse, er dette midt i blinken for deg! Enneagram Coaching