Enneagram Coaching

Enneagram Coaching

Mye av den vi er og det vi gjør
er programmert inn i kroppen vår fra vi var barn.
Vi responderer og repeterer helt ubevisst
de samme mønstrene gang på gang.

«Jeg kan ikke noe for det,
jeg bare er sånn»

Det er mye sant i det,
men, det er bare halve sannheten.
Det finnes verktøy som kan ta oss videre,
fra denne litt resignerte posisjonen.

Hva er Enneagram?
«Ennea» betyr 9, «gram» betyr modell.
9 ulike mønstre for personlighet
9 ulike strategier for å mestre livet
med sin egen drivkraft, motivasjon, lengsel og frykt.


Første steg i selvutvikling
er å bli bevisst egne mønstre.
Fordi mye går på automatikk,
er vi ofte blinde for oss selv.

Når vi oppdager ting vi ikke har sett
øker bevisstheten vår.
Vi ser tydeligere hvordan vi påvirker andre.
Hvordan andre påvirker oss.

Målet er å komme dit at vi kan
velge å gjøre ting annerledes.
Bestemme selv hva som skal styre oss.

Hvorfor Enneagram-Coaching?
Enneagrammet gir innblikk i menneskers
adferdsmønstre og psykologiske natur.

Å kjenne sitt eget og andres mønstre bidrar til
endret adferd, bedre kommunikasjon, større forståelse,
mer bevissthet og tilstedeværelse i eget liv.


Kjenner du allerede din Enneagramtype, og ønsker å utforske deg selv enda dypere? Eller har du lyst å vite hva typen din er for å kunne bli coachet effektivt ut i fra dine grunnmønstre?

Kartlegging av instinkter

En viktig del av arbeidet med Enneagrammet,
handler om å bli bevisst sine instinkter.

Det er noe primalt over de tre instinktene;
Det Selvoppholdende, Seksuelle og Sosiale Instinktet.
Alle handler om en form for overlevelse.

Bak instinktene skjuler det seg ulike livsområder.
I det vi prioriterer noe, undertrykker vi noe annet.
Ved å bevisst sette fokus på det vi neglisjerer,
kan vi skape større balanse i livet.

Med Enneagram Master Coach utdannelse,
kan jeg hjelpe deg til økt selvinnsikt.
Ta kontakt for gratis,
uforpliktende introsamtale.