Inspirasjonstekster

Bøkene: Nysgjerrigheten vekkes, vi formes, vi oppdras. Ordene skaper latter – bokstavene fyller oss med innsikt.

Kle deg med glede: Klærne smiler mot deg i det du åpner klesskapet. Her er bare ting du liker, klær som representerer den du er – og den du velger å være.

Ting: Skattene kommer frem fra sine skjulesteder.

Rom: Luftige arealer med plass til bevegelse og rom til å puste. Det er dine farger, ditt utrykk, din personlighet og din reise.

KonMari metoden™ endrer hjemmet, følelsen, tingene. Det er din tur.


RYDDECOACHEN vil støtte mennesker til endring og livsglede gjennom ryddecoaching med KonMari metoden™. Og bidra til:
Oversiktlige hjem – Økt selvinnsikt – Opplevelse av hensikt
RYDDECOACHEN tilbyr en grundig opprydding på et indre og et ytre plan.

JEG TILBYR VEILEDNING OG STØTTE TIL:
-fullstendig opprydding i alle eiendeler
-orden og systemer som varer    
-målrettet fokus mot ideel livsstil
-opptrening av indre kompass/ bevissthet rundt hva som gir glede
-mindre forbruk gjennom oppmerksomhet på hva man liker og har   

JEG LEGGER I TILLEGG VEKT PÅ:
-gjenbruk av det man vil rydde ut av hjemmet
-nye og kreative bruksområder for det man vil beholde
-fornyelse av hjemmet ved bruk av eksiterende ressurser
-estetisk vakker sammensetting av ting
-god flyt i hjemmet

Livet er stadig i forandring
Det kan være fint å søke støtte
til å stake ut en ny kurs
Åpne seg for nye muligheter
Frigjøre rom for å gi plass til noe nytt
Koble seg på sitt indre kompass
for selv å finne retning

Vi er ikke gjennomsiktige
for oss selv,
alle har vi hemmelige rom.
At det er slik, gjør oss nysgjerrige,
og det kan drive oss til å prøve
å finne ut av det vi ikke vet eller forstår.

Å begjære den du elsker,
Siri Erika Gullestad

Uansett hvordan min fremtid ser ut
og hva som gjenstår av livet,
må jeg ha stier og høydedrag,
for det er alltid om seg selv
en gjør erfaringer.

Slik talte Zarathustra

Å vandre er å gi slipp
på selve ideen om en identitet,
på fristelsen etter å være noen,
å ha et navn i en historie.

Til fots, en filosofi om å gå,
Frederic Gros

De dagene da man går langsomt,
er svært lange,
de får en til å leve lenger
fordi man lar hver time,
hvert minutt, hvert sekund
få puste og tilta i dybde.

Til fots, en filosofi om å gå,
Frederic Gros

Vi vet alltid hvorfor vi går.
For å komme videre,
reise, møtes, reise igjen.

Til fots, en filosofi om å gå,
Frederic Gros

Landskapet er en overflod
av smaker, farger og lukter
som kroppen tar opp i seg.

Til fots, en filosofi om å gå,
Frederic Gros

Aldri før har jeg tenkt så intenst,
eksistert så intenst,
vært meg selv så intenst
[…] som under mine reiser
alene og til fots

J-J. Rousseau

Frihet er avgjørende,
derfor må en fottur tas alene;
du må ha frihet

til å stanse opp eller fortsette,
til å følge den ene eller den andre veien
alt etter som det faller deg inn,
og du må kunne gå i ditt eget tempo.

På vandring med et esel i Cevennene,
Robert Louis Stevenson

Jeg trenger det bevegelige livet.
Å gå til fots uten hast,
i godt vær på et vakkert sted,
og ha som mål for turen en god opplevelse.
Av alle måter å leve på, er dette den som passer meg best.

J-J. Rousseau

Å gå handler ikke
om å finne seg selv igjen,
men at man alltid gir seg selv muligheten til å bli et annet menneske.

Thoreau